هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقاله با عنوان مناسب سازي محيط زندگي معلولين جسمي حركتي

دانلود مقاله با عنوان مناسب سازي محيط زندگي معلولين جسمي حركتي

مقدمه :

از آنجاكه زندگي معلولين مواجه با محدوديت هاي خاصي است و معلوليت باعث اختلال در رابطه فرد با محيط ميگردد بايد سعي شودكه دربرنامه ريزي هاي محيطي سازگار سازي محيط با شرايط خاص معلولين در نظر گرفته شود . مناسب سازي مي كوشد با هدف ايجاد تساوي فرصتها و رعايت حقوق افراد معلول بمنظور مشاركت آنان در كليه امور جامعه حضور معلولان جامعه را در اذهان طراحان شهري جهت ايجاد فضايي مناسب به مرحله تعيين برساند . تغيير ساختارهاي موجود براي تسهيل استفاده معلولين بيش از حد پر هزينه است با اين حال اگر نيازهاي معلولين در مراحل برنامه ريزي و طراحي در نظر گرفته شود اين هزينه را ميتوان پس انداز كرد . در مقررات ساختمان سازي سوئد از سال 1995 نيازهاي فانكشنال معلولين مورد توجه قرار گرفت وبه مناسب سازي منزل براي افراد ناتوان توجه خاصي داده شد؛ افراد ناتوان بايد قادر به ورود به خانه باشند مدخل خانه بايد فضاي كافي براي مانور ويلچر داشته باشد . گذرگاهها بايد طوري باشد كه افراد ويلچري بدون كمك عبور كنند درها بايد فضاي كافي براي باز و بسته شدن داشته باشند . در اين مقاله نيز سعي شده نياز معلولين جسمي حركتي به يك محيط زندگي مناسب در رابطه با فعاليتهايي مثل خوابيدن ، امور بهداشتي و نظافت ، و حركت در اطرافخانه بررسي گردد.

دانلود