هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقاله با عنوان توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها
دانلود مقاله با عنوان توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها

دانلود مقاله با عنوان توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها

فرسودگي در پهنه وسيعي از سطح تهران امروزه يكي از معضلات جدي پايتخت تلقي مي گردد. جديت آن از اين روست كه وقوع زلزله در تهران گريز ناپذير بوده و نقطه اصلي آن هم در بافت هاي فرسوده شهري خواهد بود. ضمن آنكه فرسودگي در عين حال تبعات گسترده اي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي ، و … بر زندگي شهروندان دارد كه مي بايد براي رفع آن چاره انديشي گردد. از سوي ديگر مجموعه اقدامات انجام شده در اين راستا قابل نقد و متاسفانه نقطه اتكاي مثبتي فراروي مسولين براي انجام اقدامات جدي در اين زمينه قرار نمي دهد. اين مقاله در صدد است ضمن تعمق در علل فرسودگي و پيامدهاي ناشي از آن مجموعه اقدامات گذشته را نقد و با توجه به وضعيت موجود بافت هاي فرسوده شهر، راهبردهاي كلان سازمان نوسازي شهر تهران را به عنوان متولي بافت هاي فرسوده شهري به دست دهد.

دانلود متن کامل مقاله