بدانلود مطالعات طرح ساختاری و راهبردی شهر ورامین | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود مطالعات طرح ساختاری و راهبردی شهر ورامین

دانلود مطالعات طرح ساختاری و راهبردی شهر ورامین

نظریه تهیه “طرح های ساختاری- راهبردی” در شروع فعالیت در دفتر طرح ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر سال ۱۳۶۹ ارائه گردید و بر این اساس تهیه طرح های “توسعه و عمران شهرستان (ناحیه ای)” در چارچوب نظریه مذکور به عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد. دومین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور با پیشنهاد تهیه “طرح های ساختاری- راهبردی شهر” به جای طرح های جامع شهری به صورت سنتی و تهیه طرح های تفصیلی “پایه”، “موضعی” و “موضوعی” به جای طرح های تفصیلی (مقیاس محلی)، در سال ۱۳۷۶ برداشته شد. در دوره مسوولیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اواخر سال ۱۳۸۰ اواین اقدام برای تهیه “طرح ساختاری- راهبردی” و طرح های تفصیلی “پایه”، “موضعی” و “موضوعی” برای شهر تهران صورت گرفت و این مهم با تهیه شرح خدمات و انتخاب مهندسین مشاور برای کلیه مناطق شهر تهران آغاز شد.

قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme