هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری سد ايلام
دانلود مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری سد ايلام

دانلود مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری سد ايلام

     استان ایلام بر اساس شواهد و کاوشهای صورت گرفته بعنوان یکی از مناطق زیبا و تاریخی ایران مطرح بوده و می باشد .  پیشینه تاریخی ایلام شاید به هزاره هشتم قبل از میلاد بر گردد . ایلام را بخشی از سرزمین عیلام باستان که حدود 3000 قبل از میلاد بوجود آمده و تا 640 قبل از میلاد ادامه داشته است . جائی که اینک در کشور بزرگ ایران ، استان ایلام نامیده می شود به عنوان جزئی از سرزمین ایران سرنوشتی مشابه با دیگر قسمتهای ایران بویژه نواحی غربی داشته است .

حکومت باستانی ایلام که در جنوب این منطقه حاکمیت داشت در دوره های اوج قدرت خویش به ایلام کنونی نیز مسلط می شد ، سپس آشوریها به عنوان حکومتی سلطه گر حکومت ایلام را نابود کردند و برصفحات غربی ایران چیره شدند. شاخه ای از آنها به نام مادها در نواحی غربی ایران ساکن شدند که درابتدا  خراجگزار آشور بودند.

مادیها همواره می کوشیدند که از تسلط آشوریها رهائی یابند ، بدین منظور به رهبری دیاکو حکومت ماد را بنیان نهادند.

این تلاش درزمان فرورتیش به ثمر نرسید ، زیرا فرورتیش درنبرد با آشورها کشته شد . سرانجام هوخشتره توانست آشوریها را شکست داده حکومت مستقل و مقتدر ماد را بوجود آورد .

اطلاق نام « ایلام » به این منطقه درسالهای اخیر صورت گرفته است . والیان ابوقداره به مناسبت نام حسینقلی خان ابوقداره و حسین آباد می گفتند ، اما نام اصلی آن در روزگار گذشته ماسبذان – ماسپندان – یا ماسه بدان  بوده است .

قیمت:120000 ریال