هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود قانون نوسازی و عمران شهری‌ مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات‌
دانلود قانون نوسازی و عمران شهری‌   مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات‌

دانلود قانون نوسازی و عمران شهری‌ مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات‌

نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

دانلود