بدانلود فایل pdf پایان نامه بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن | مرجع دانلود علوم زمین
خانه / دانلود پایان نامه / دانلود پایان نامه فارسی / دانلود فایل pdf پایان نامه بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن

دانلود فایل pdf پایان نامه بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل موثر درپیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر رشت می پردازد. با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ ،اجتماعی و کالبذی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر با اسکان غیر رسمی کلاسیک جهان و ایران پرداخته شده است.

روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است، جامعه آماری محلات حاشیه شهر رشت است. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است.

قیمت:۴۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bigtheme