هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf پارک محله و نقص آن در تقویت پایداری محله ای
دانلود فایل pdf پارک محله و نقص آن در تقویت پایداری محله ای

دانلود فایل pdf پارک محله و نقص آن در تقویت پایداری محله ای

چکیده:

محله ها زیر سیستم های سیستم پیچیده شهر هستند که دستیابی به شهر پایدار بدون توجه به آنها ممکن نیست و پارک محله ای یکی از اجزاء محله است که با کار کرد های مختلف به عنوان یک فضای عمومی فراغتی و اجتماعی ، می تواند شاخص های پایداری محله را تقویت نماید. هدف از این مقاله بررسی تاثیر گذاری پارک های مقیاس محله ای در کتابخانه ای و بررسی های میدانی و محیطی جمع آوری شده و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مفهوم پایداری محله ، شاخص های آن و ابعاد ساختاری و عملکردی پارک محله ای ، اثرات پارک محله در ارتقاء شاخص های اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و سلامت و کالبدی در محلههای شهری بررسی شده است .

قیمت:۳۰۰۰۰ ریال

 

پاسخی بگذارید