هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود کتاب فارسی / دانلود فایل pdf نکات کلیدی فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی
دانلود فایل pdf نکات کلیدی فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی

دانلود فایل pdf نکات کلیدی فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی

امروزه عوامل شناخت جغرافیای نو از سنتی فلسفه های سیاسی اقتصاد سیاسی و نظریه های اجتماعی است.
سیاست اقتصادی کشورهای جغرافیای اجتماعی آنها را خلق می کند.
جغرافیای نو در بیشتر موارد از قطعیت فاصله می گیرد و به نسبی گرایی گرایش پیدا می کند.
جغرافیای نو جغرافیای اندیشه ها و عقل گرایی انتقادی است.
جغرافیای نو مساله محوری را اساس کار خود قرار داده است.
مفاهیم جغرافیای نو: تحلیل ساختارها، نهادها، عاملین، فرآیندها، هندسه متغیر قدرت، مکان، زمان، نظریه های
انتقادی و مطالعات فرهنگی
نقطه شروع فلسفه های محیطی

.

.

.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.