هاست
خانه / متفرقه / دانلود فایل pdf طرح جامع شهریار
دانلود فایل pdf طرح جامع شهریار

دانلود فایل pdf طرح جامع شهریار

حوزه شهری کرج شهریار با ۱۰۱۶ کیلومتر مربع وسعت، یکی از حوز ههای شهری نه گانه مجموعه شهری تهران در قلمروی غربی استان است که از لحاظ مساحت و جمعیت دومین حوزه پس از تهران است.
این حوزه از شرق با حوز ههای شهری تهران و اسلا مشهر رباط کریم و از غرب با حوز ههای اشتهارد وهشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مرکزی بین دو رودخانه کرج و کردان و در جنوب آن ناهمواری ها و دشت های شوره زار دهستان اخترآباد قرار دارد.
حوزه از بخ شهای شهری چهار شهرستان کرج و شهریار، ملارد و قدس شکل گرفته و حدود ۳۰ درصدمساحت دو شهرستان را پوشش م یدهد به نحوی که دهستا نهای گرمدره، کما لآباد و محمدآباد را ازبخش مرکزی شهرستان کرج و دهستا نهای جوقین، رزکان، فردوس، قائم آباد، مویز و سعیدآباد را از بخش مرکزی و دهستان های ملارد شمالی و جنوبی، بی بی سکینه را از بخش ملارد واقع در شهرستان ملارد و دهستان های هفت جوی و دانش را از بخش قدس واقع در شهرستان قدس در بر می گیرد.
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید