خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل pdf طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد

دانلود فایل pdf طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد

بعد تکنیک مهندسین مشاور ضوابط و مقررات طرح جامع شهر خرم آباد
مقدمه
ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی برای اجرای درست طرح جامع شهر خرم آباد توسط شهروندان میباشد. این ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی شهر (کاربریهای تعیین شده در طرح جامع )
توسط کلیه مالکین و متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت احداث بنا بوده و در حوزه مسئولیت و نظارت مستقیم شهرداری خرم اباد برای کنترل در پیاده شده طرح جامع شهر و در چهارچوب اختیارات قانونی شهرداریهای
کشور میباشد که محدوده قانونی و حریم شهر را دربر خواهد گرفت.

قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

bigtheme