هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل pdf طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد
دانلود فایل pdf طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد

دانلود فایل pdf طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد

بعد تکنیک مهندسین مشاور ضوابط و مقررات طرح جامع شهر خرم آباد
مقدمه
ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی برای اجرای درست طرح جامع شهر خرم آباد توسط شهروندان میباشد. این ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی شهر (کاربریهای تعیین شده در طرح جامع )
توسط کلیه مالکین و متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت احداث بنا بوده و در حوزه مسئولیت و نظارت مستقیم شهرداری خرم اباد برای کنترل در پیاده شده طرح جامع شهر و در چهارچوب اختیارات قانونی شهرداریهای
کشور میباشد که محدوده قانونی و حریم شهر را دربر خواهد گرفت.

قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید