هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل pdf طرح توسعه راهبردی شهر دماوند(CDS)
دانلود فایل pdf طرح توسعه راهبردی شهر دماوند(CDS)

دانلود فایل pdf طرح توسعه راهبردی شهر دماوند(CDS)

برنامه ریزی راهبردی (برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی استراتزیک )، برنامه ریزی در مورد هدف های بلند مدت سازمان و انتخاب فعالیت های لازم جهت آنهاست.در برنامه ریزی جامع ، اولویت ها و همچنین اقدام های اصلی و کلیدی برای نیل به هدف های سازمان، تعیین می شوند. برنامه ریزی استراتزیک شیوهای است نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سیستم، کارکرد و علل آن سیستم که میتواند یک شهر، ایالت و یا یک وظیفه مثل حمل ونقل و آموزش باشد.

قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال

 

پاسخی بگذارید