خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf توصیف محله هفت حوض

دانلود فایل pdf توصیف محله هفت حوض

چکیده
در این مقاله پس از ارائه مقدمه ای پیرامون شهر تهران و چرایی و لزوم اجرای طرح نیم رخ محله به بیان ضرورت و اهمیت نگارش این نوشتار پرداخته و آنگاه با آگاهی بر اهداف به بررسی توصیفی و اجمالی وضعیت محله هفت حوض پرداخته و آنگاه پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت بربه نتیجه گیری جهت ارائه راهکار و برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف پرداخته می SWOT اساس مدل شود.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید

bigtheme