هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf توصیف محله هفت حوض
دانلود فایل pdf توصیف محله هفت حوض

دانلود فایل pdf توصیف محله هفت حوض

چکیده
در این مقاله پس از ارائه مقدمه ای پیرامون شهر تهران و چرایی و لزوم اجرای طرح نیم رخ محله به بیان ضرورت و اهمیت نگارش این نوشتار پرداخته و آنگاه با آگاهی بر اهداف به بررسی توصیفی و اجمالی وضعیت محله هفت حوض پرداخته و آنگاه پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت بربه نتیجه گیری جهت ارائه راهکار و برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف پرداخته می SWOT اساس مدل شود.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید