هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل pdf تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران (جامع) ناحیه بندرعباس
دانلود فایل pdf تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران (جامع) ناحیه بندرعباس

دانلود فایل pdf تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران (جامع) ناحیه بندرعباس

تهیه طرح ها و برنامه های توسعه و عمران ناحیه

منطقه بندی کاربری اراضی و تعیین ضوابط و مقررات ساخت و ساز

تهیه نقشه تلفیقی (سنتز ) از طریق تطبیق نقش ههای قابلیت اراضی، استفاده از اراضی و نقاط حساس و آسی بپذیر

قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال

 

پاسخی بگذارید