هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگویSeeking-Escaping
دانلود فایل pdf تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگویSeeking-Escaping

دانلود فایل pdf تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگویSeeking-Escaping

چکیده
کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتاً به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتاً بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسا ن ها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد . هدف
اصلی این مقاله بررسی تأثیرات روانی اجتماعی پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافع ه ایِ محل سکونت آنان با استفاده از است . یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیشتر Seeking-Escaping الگوی به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پار کهای شهری روی می آورند.

قیمت:۳۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.