هاست
خانه / معماری / دانلود فایل pdf برنامه ریزی و کنترل پروژه
دانلود فایل pdf برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود فایل pdf برنامه ریزی و کنترل پروژه

-یک کار منحصر به فرد – جدید و غیر تکراری است.

-دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول با ارائه خدمت است.

-موقتی است یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف دارد.

-باید بتوان آنرا به اجزا گسسته تقسیم نمود.

-هر جزء دارای زمان – منابع و هزینه خاصی است که روابط وابستگی خاصی بین آنها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است.

-بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است و باید یک حمایت کننده مالی داشته باشد.

قیمت:۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید