هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار
دانلود فایل pdf برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار

دانلود فایل pdf برنامه ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار

چکیده
بلایا و مخاطرات محیطی از دیرباز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان، جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند. پژوهش و بررسی های انجام شده نشان می دهد بحرانها نفساً تعیین کننده میزان خسارت نیستند. بلکه پاسخ مسئولان به بحران است که میزان خسارتهای وارده را تعیین می کند. با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها، میزان آمادگی جامعه آنها در برابر انواع مختلف بلایای طبیعی است. در اکثر کشورهای دنیا در برنامه توسعه توجه کمتری به شرایط اضطراری و بحران ها می شود. غالباً مرسوم است که برنامه ریزان توسعه و بحران جدا از هم کار کنند و همین امر باعث ناهماهنگی در امر برنامه ریزی توسعه و بحران شده است و تنها تعداد کمی از کشورهای که دارای برنامه جامع مدیریت مخاطرات و بلایای در برنامه توسعه خود هستند به فاز آمادگی توجه نموده اند و بیشتر توجهات به فاز مقابله در بحران معطوف شده است.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید