هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdf اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی
دانلود فایل pdf اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی

دانلود فایل pdf اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی

چکیده

کشور ایران به لحاظ  قرار گیری در کمربند خشکسالی ، بشدت در معرض خسارات و آسیب پذیری وارده از مخاطره طبیعی خزنده خشکسالی قرار دارد به طوری که عمدهتاثیرگذاری در بخش کشاورزی است به همین جهت بعد از وقوع بحران خشکسالی واکنش های مختلفی از سوی کشاورزان مشاهده می شود.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید