هاست
خانه / متفرقه / دانلود فایل pdf استاندارد ذخیره سازی و تبادل اطلاعات برای دانشنامهٔ معماری و شهرسازی ایران زمین
دانلود فایل pdf استاندارد ذخیره سازی و تبادل اطلاعات برای دانشنامهٔ معماری و شهرسازی ایران زمین

دانلود فایل pdf استاندارد ذخیره سازی و تبادل اطلاعات برای دانشنامهٔ معماری و شهرسازی ایران زمین

محتویات این استاندارد را می توان برای تصمیم گیری در موارد زیر مورد استفاده قرار داد:
-تولید، پردازش، ذخیره سازی و ارائهٔ داده و اطلعات؛
-انتخاب انواع قالب های داده ای موجود در بدنهٔ سازمان و تأمین کنندگان اطلعات سازمان؛
-تبیین پروتکل هایی برای تبادل اطلعات بین سازمان و تأمین کنندگان اطلعات؛
-تبدیل اسناد غیر دیجیتال به اطلعات دیجیتال.

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید