هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل pdfتبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)
دانلود فایل pdfتبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

دانلود فایل pdfتبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

چکیده

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. از این رو به نظر بسیاری از محققان ،تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است امروزه تاب آوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنها مطرح میشود

دانلود رایگان

پاسخی بگذارید