خانه / متفرقه / دانلود فایل پاورپوینت شبکه شهری

دانلود فایل پاورپوینت شبکه شهری

نظور از شبکه شهری در یک منطقه یا کشور از نظر اقتصادی عبارت است از ارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و داد وستدی که بین شهرها درباره عملکردهای تخصصی آنها (عملکردهای پایه ای ) به وجود می آید .
شبکه شهری به مفهوم فضایی آن ، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه ،جمعیت و غیره )
قیمت:۱۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

bigtheme