هاست
خانه / متفرقه / دانلود فایل پاورپوینت شبکه شهری
دانلود فایل پاورپوینت شبکه شهری

دانلود فایل پاورپوینت شبکه شهری

نظور از شبکه شهری در یک منطقه یا کشور از نظر اقتصادی عبارت است از ارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و داد وستدی که بین شهرها درباره عملکردهای تخصصی آنها (عملکردهای پایه ای ) به وجود می آید .
شبکه شهری به مفهوم فضایی آن ، نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (از نظر اندازه ،جمعیت و غیره )
قیمت:۱۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید