خانه / طراحی شهری / دانلود فایل پاورپوینت جمعیت و فضا در شهرها

دانلود فایل پاورپوینت جمعیت و فضا در شهرها

  • طرحریزی کالبدی مدیریت خردمندانه فضا است. در دنیای امروز ما با کمبود منابع زمینی روبه رو هستیم به همین دلیل میان استفاده کنندهگان از این منابع رقابت شکل گرفته است . پس تخصیص عاقلانه زمین به فعالیت های مورد نیازاز جمله مبا حث برنامه ریزیاست که طرح ریزی کالبدی نامیده میشود.
  • دانلود رایگان

پاسخی بگذارید

bigtheme