خانه / طراحی شهری / دانلود فایل پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

دانلود فایل پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد.
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداری ها عبارتند از :

-راهنمایی و نظارت بر شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی.

-نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها.

-نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.

تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر.

قیمت:۴۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید

bigtheme