هاست
خانه / طراحی شهری / دانلود فایل پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری
دانلود فایل پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

دانلود فایل پاورپوینت بانک اطلاعاتی مدیریت شهری

هدف اصلی وزارت کشور، که متولی اصلی مدیریت شهری در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی و تعمیم دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می باشد.
در این خصوص، وظایف کلی وزارت کشور در ارتباط با شهرداری ها عبارتند از :

-راهنمایی و نظارت بر شهرداری ها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج عمومی.

-نظارت بر اجرای کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداری ها.

-نظارت بر حسن اجرای قانون نوسازی و عمران شهری.

تأمین نیازمندیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها در محدوده برنامه ریزی کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شورای شهر.

قیمت:۴۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.