هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل پاورپوینت بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد
دانلود فایل پاورپوینت بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد

دانلود فایل پاورپوینت بازنگری در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بجنورد

  • بجنورد، شهری شهروندگرا و با ترکیب قومی متنوع و چند فرهنگی است.
  • بجنورد شهری است دانشمحور و ارایهکننده خدمات برتر و پشتیبان تولید در مقیاس منطقهای
  • بجنورد شهری است مستقر بر پهنه مستعد طبیعی با توان فزاینده توسعه ظرفیتها و جاذبههای گردشگری زیارتی اکوتوریستی ویژه خود (زیارتی و اکوتوریستی)
  • بجنورد شهری است مستقر در مفصل طبیعی کوهستانی ـ معتدل خزری و در میانه راه مشهد به شمال و غرب کشور با نقش منزل‌گاه‌ میانی برای زوار بارگاه امام رضا (ع)
  • قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید