هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود مقالات فارسی / دانلود فایل پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین
دانلود فایل پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین

دانلود فایل پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین

بررسی اسناد مالکیت زمین
بررسی آخرین ضوابط شهرسازی و نحوه اعمال آن در تهیه طرحهای تفکیکی
روشهای تحلیل سایت شامل شیب عمومی اراضی و نحوه دفع آبهای سطحی، عوارض طبیعی و تحلیل فضای سایت
بررسی وضعیت خدمات زیر بنایی و عمومی در منطقه و میزان برخورداری زمین از این خدمات
بررسی وضعیت و سلسله مراتب شبکه حمل و نقل در منطقه
تعیین ابعاد و جهت قطعات تفکیکی
معیارها و روش تعیین سلسله مراتب خدمات شهری و الگوی استقرار کاربریهای خدماتی در مناطق مسکونی
ضوابط و استانداردهای طراحی شبکه حمل و نقل شامل عرض معابر، قوسها، مقاطع طولی و عرضی گذربندیها
انواع نقشه های مورد نیاز
تهیه و ارایه گزارش توجیهی
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید