هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود فایل طرح جامع اصفهان
دانلود فایل طرح جامع اصفهان

دانلود فایل طرح جامع اصفهان

شهری اسلامی، طیب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسلامی

شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی برحکمت و دانایی، ارزش مدار و با رویکرد عدالت اجتماعی

شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی

شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوىشمند

شهری پیشرفته با معماری ایرانی- اسلامی، متعادل، متوازن و سازگار با هىیت تاریخی و فرهنگی

شهری توىسعه یافته بااقتصاد و معیشت پویا وبهره ور، متکی برتولید علم ،فناوری و گردشگری و توأم با رفاه

شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ، هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی

قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال

 

 

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.