هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح مطالعاتی مکانیابی و استقرار بهینه روستایی
دانلود طرح مطالعاتی مکانیابی و استقرار بهینه روستایی

دانلود طرح مطالعاتی مکانیابی و استقرار بهینه روستایی

عوامل و نیروهای گوناگونی در مکان گزینی و شکل پذیری سکونتگاههای روستایی دخالت دارند که قاعدتاً باید در هرگونه مکانیابی سکونتگاهها مدنظر قرار گیرد.گرچه به واسطه وضعیتهای اضطراری ممکن است برپایی مکان های جدید برای اسکان افراد و گروههای انسانی آسیب دیده از سوانح و یا به علل دیگر، امری اجتناب ناپذیر جلوه نماید. اما ایجاد و برپایی مکان های جدید سکونت بایستی پس از بررسی راههای دیگر، حتی المقدور آخرین شیوه اسکان به شمار آید. مکان یک سکونتگاه عبارت است از محل استقرار و برپایی آن بر سطح زمین تصمیم گیری در انتخاب این مکان از سده ها پیش پیوسته در ارتباط با عوامل مکانی- موقعیتی چندی به انجام می رسید. برخی از این عوامل در طول تاریخ عبارت بوده اند از:

  • امکان امنیت و دفاع؛
  • دسترسی به آب کافی و مناسب؛
  • سهولت در دسترسی به سکونتگاههای دیگر و مکان های مختلف دور و نزدیک؛
  • دوری از خطر سیل و سیلاب؛
  • وجود اراضی حاصلخیز قابل زرع؛ و
  • دسترسی به مواد تأمین کننده سوخت و مصالح ساختمانی.

اثرگذاری بسیاری از این عوامل را در برپایی سکونتگاههای روستایی هنوز هم می توان در نام بسیاری از روستاها نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان بازیافت.این مقاله قصد دارد بر اساس نتایج طرح روندهای مکان گزینی ومکان یابی سکونتگاههای روستایی برخی از معیارهای مکان یابی روستاها را تبیین نماید.

قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.