هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ ناحیه جیرفت در 6 جلد
دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ ناحیه جیرفت در 6 جلد

دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ ناحیه جیرفت در 6 جلد

شهر جيرفت مركز شهرستان جيرفت از استان كرمان ، با وسعتي حدود 40 كيلومتر مربع در جنوب خاوري استان قرار ادارد. اين شهر از شمال به بم و سيرجان از مشرق به بم وايرانشهر ، از جنوب به ميناب و از مغرب به بافت و ميناب محدود مي شود. شهرستان جيرفت در دشت بين دو رودخانه در دامنه جنوبي رشته كوه بارز قرار گرفته است و به وسيله رودخانه هليل رود آبياري مي شود .

دانلود فهرست مطالب طرح

مبلغ 60000 ریال