هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ(جامع)شهر نطنز
دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ(جامع)شهر نطنز

دانلود طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ(جامع)شهر نطنز

از وضع تاریخی نطنز تا پیش از سده هفتم هجری قمری اطلاعات صحیحی در دست نیست و آنچه که در این باره به دست ما رسیده، شایعاتی است که سینه به سینه نقل گردیده و به لحاظ مستند نبودن صحت و سقم آنها برما پوشیده است. از طرفی اظهارات مورخین نیز به اندازه¬ای مختصر است که فقط جنبه تذکری را بیش دارا نمی¬باشد.
ولی با توجه به مراتب ذیل می¬توان گفت که نطنز از نواحی قدیمی و آباد ایران مرکزی بوده است.
1- داشتن آبادیهای سرسبز و خرم و امکان تولید محصولات گوناگون و در نتیجه قابل زیست بودن طراحی مختلف آن.
2- قرارداشتن تعدادی از آبادیهای آن در دل کوهساران و نقاط صعب¬العبور که از تاخت و تازهای گروههای مختلف و ویرانگریهای آنان تا حدود زیادی به دورمانده و نه تنها موجودیت خود را حفظ نموده¬اند بلکه به صورت پناهگاههایی مطمئن برای کسانی که تاب و توان ایستادگی در برابر دشمن را از دست می¬داده¬اند نیز در می¬آمده است.
3- عبور شاهراه سوق¬الجیشی و کاروانی جنوب کشور از این منطقه
4- وضع طبیعی و جغرافیایی آن از لحاظ قرارداشتن بین کاشان و اصفهان که در ادوار مختلف دارای اعتبار و اهمیت بسزایی
بوده¬اند.
5- وجود آثاری چند از قبل از اسلام اعم از آتشکده، قلعه، کاریزهای مترو که در حاشیه کویر و بناهایی که گاه از بستر ریگ و روان سر به در آورده و گاه دیگر از نظرها محو می¬گردند.
به عبارت دیگر نطنز در ادوار گذشته از اهمیت شایان توجهی برخودار بوده ولی به علت در دست نبودن مدارک تاریخی و مستند از یک طرف و عدم انجام کاوشهای علمی و فنی منظم از طرف دیگر در این مورد هیچگونه اظهار نظر صریحی نمی¬توان به عمل آورد زیرا از دوره¬های قبل از اسلام جز بقایای آتشکده و دژی از دوران ساسانی اثر مهم دیگری هنوز مورد شناسائی قرار نگرفته و موجودیت آن رسماً اعلام نگردیده است.
ولی از آنجائی که در نخستین سده¬های اسلامی که همه روستاهای نطنز و کاشان تا حدود راوند جزو امیرنشین اصفهان به حساب می¬آمده، جغرافیانویسان آن دوران به عنوان دوبخش سردسیر وگرمسیر اصفهان از آن یاد کرده¬اند. مانند احمد ابن ابی یعقوب معروف به الیعقوبی در کتاب البلدان  از روستاهای اصفهان چنین یاد کرده است:
«… و روستا قاسردقاسان و جر مقاسان فیهما اشراف من الدهاقین و قوم من العرب من اهل یمن من همدان و هماالحدبین عمل اصبهان و قم…»

 مبلغ 60000 ریال