هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود طرح الگوی توسعه منطقه 2 تهران
دانلود طرح الگوی توسعه منطقه 2 تهران

دانلود طرح الگوی توسعه منطقه 2 تهران

منطقه 2 جزو مناطق توسعه یافته واقع در محدوده میانی و شمالی شهر تهران است . این منطقه دارای مساحتی به وسعت تقریبی 5000 هکتار ( 49564090 مترمربع ) و جمعیتی حدود 559 هزارنفر ( در سال 81  ) می باشد . جمعیت منطقه در سال 75(طبق سرشماری ) بالغ بر 458089 نفر بوده است . شکل گیری بخش اعظم منطقه طی 5 دهه گذشته صورت گرفته است . و طی این سالها منطقه 59 ) نیز مواجه – 5 در مقیاس منطقه ( طی سالهای 75 / با افزایش نرخ رشد سالانه جمعیت تا مرز 88 بوده است.
این منطقه به 9 ناحیه شهری و 14 محله ( آماری ) تقسیم شده است. این منطقه از شمال به ارتفاعات جنوبی البرز ، از غرب به منطقه 5 ، ازجنوب به مناطق 9 و 10 و از شرق به مناطق 1 و 3 و 6 محدود می باشد.

با استناد به نقشه های شرکت کنترل کیفیت هوا ، بخش اعظم منطقه از هوای خوب و پاک برخوردار است . از جمله عوامل موثر در این امر را می توان در وضعیت ارتفاعی ، توپوگرافی ، سطوح باز و سبز ( رود دره ها و دامنه های شمالی ) ، و شرایط میکروکلایمای حاصل از این عوامل در منطقه (وزش بادهای محلی و میزان بارندگی ) دانست . مهمترین منابع آلاینده هوا در این مورد را می توان سطوح وسیع بزرگراه ها و فعالیت های مربوط به بخش ساختمان دانست . ( طی 9 سال 72 الی 81 منطقه با صدور پروانه برای بیش از 12 میلیون متر مربع ساختمان بار سنگینی را در این زمینه بر دوش داشته است. )

منطقه 2 به دلیل عبور گسل اصلی شمال تهران و گسل های فرعی نیاوران ، داوودیه ، و باغ فیض؛ از جمله مناطق آسیب پذیر شهر تهران در برابر زلزله می باشد . علاوه بر آن ، مسائل دیگری از جمله گسل ، زمین لغزه و … ازجمله عواملی هستند که پاره فوقانی ( شمالی ) منطقه را پر مخاطره می سازد. این منطقه که در ابتدای شکل گیری به عنوان منطقه ییلاقی سکونتی و خوش آب و هوا مورد
استفاده قرار می گرفت به تدریج به سمت حوزه سکونتی برای جمعیت رو به رشد تهران پیش رفته است . در مرحله بعد و به مرور زمان به دلیل ایجاد زیر ساخت های نوین و گسترده ، وجود قطعات
بزرگ ، ارزانی زمین از یکسو و تمرکز فوق العاده فعالیت ها در مرکز شهر و نزدیکی منطقه به مرکز ثقل شهر و نیاز به توسعه ساختارهای اصلی فعالیت ها به پذیرش استقرار برخی فعالیت های
فرامنطقه ای ، شهری و فراشهری گردن نهاد . ایده های مربوط به طرح های توسعه تهران منجمله طرح ساماندهی نیز در گسترش این فعالیت ها در منطقه موثر بوده است ، این مشخصات و شرایط
مناسب جغرافیایی و اکولوژیک همچنین زمینه مناسبی را برای توسعه جمعیت ساکن در منطقه ایجاد نموده است . طی آمارهای رسمی جمعیت منطقه در فاصله دو آمارگیری بیش از دو برابر شده است.

دانلود فهرست مطالب طرح

مبلغ:50000 ریال