هاست
خانه / دانلود مقالات / دانلود ضوابط و مقررات زيباسازي و مبلمان شهري ( شهر اصفهان) با لینک مستقیم

دانلود ضوابط و مقررات زيباسازي و مبلمان شهري ( شهر اصفهان) با لینک مستقیم

مبلمان شهری اجزاء غير ثابت فضاهای شهری است که به عنوان عناصر مکمل در ميان فضاهای مابين ساختمان ها و بناها قرار دارند. مبلمان شهری در تعريف شخصيت عملكردي فضاها مسير تردد فضاي مكث و تفريح و … نقش مهمي ايفا مي كندو در چگونگی روحيه ی شهر و مردم بسيار موثر است. طراحی ، اجراء و مکانيابی صحيح مبلمان شهری که همواره بر طبق نياز مردم و چگونگی کارکرد آن فضا انجام می شود می تواند در صورت اجرای صحيح تمامی مراحل، فضای شهری نسبتاً مطلوبی را پديد آورد.

در غير اينصورت، مبلمان شهری به عنوان اجزاء زائد و ناکار آمد در شهر عمل نموده که نه تنها مردم نمی توانند از آن استفاده نمايند بلکه به علت بلا استفاده بودن امکان تخريب آن از سوی برخی از اشخاص وجود دارد. از اين رو در ساخت شهر ها ، کارآئی و زيبايی مبلمان شهری همچون بناهای يک شهر ، در زيبايی و عملکرد شهر بسيار تأثير گذارست. در شهر اصفهان در چند سال گذشته برای نخستين بار در کشور در ده مورداجزاء مبلمان شهری و همچنين با هدف زيبا سازی ، ضوابطی تدوين گرديد که هدف آن نظم بخشی به مکانيابی ونصب برخی از موارد مبلمان شهری و زيباسازی بوده است. البته معيار های تدوين شده در طراحی و شکل آنها تأثيری نسبی داشته و هدف اصلی ساماندهی و هماهنگیِ مبلمان شهری بوده است

دانلود