هاست
خانه / متفرقه / دانلود شرح خدمات طرح هادی روستایی با لینک مستقیم
دانلود شرح خدمات طرح هادی روستایی با لینک مستقیم

دانلود شرح خدمات طرح هادی روستایی با لینک مستقیم

تهیه طرح هادی روستایی با هدف ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها و ایجاد ساختار مناسب از طریق لحاظ نمودن نیازهای فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی روستاها صورت می گیرد. 

طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهزیات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

 

 اهداف طرح عبارتند از:

ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی از طریق:

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در طرح و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

هـ- ایجاد بستر لازم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت املاک در بافت مسکونی روستا

 

 مراحل تهیه طرح:

به منظور دستیابی به اهداف فوق، مراحل سه گانه ذیل برای تهیه طرح در نظر گرفته شده است:

مرحله اول: مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود

مرحله دوم: تحلیل و استنتاج بررسیهای وضع موجود و تدوین چشم اندازها

مرحله سوم: تعیین و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی

دانلود