هاست
خانه / متفرقه / دانلود شرح خدمات برنامه آمایش استان

دانلود شرح خدمات برنامه آمایش استان

برنامه آمایش استان سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) استان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در بر می‎گیرد. این برنامه در چارچوب چشم‌انداز، اهداف توسعه ملی و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و در تعامل با سطوح استانی، ملی و جهانی؛ با رویکردی توسعه‎گرا، مشارکت ‏جو و انعطاف‎پذیر تهیه می‎شود.

هدف از تهیه برنامه آمایش استان دستیابی به سندی است که سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر احصاء و بکارگیری روش‎های اجرایی را برای دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین به شرح زیر ارایه نماید:

۱)      ملاحظات امنیتی و دفاعی،

۲)      کارآیی و بازدهی اقتصادی،

۳)      وحدت و یکپارچگی سرزمین،

۴)      گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای،

۵)      حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی،

۶)      حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی،

۷)      تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور،

۸)      رفع محرومیت‌ها، به خصوص در مناطق روستایی کشور

دانلود فایل