خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران

دانلود سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران

چشم انداز توسعه بلندمدت شهر تهران، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار کلانشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشم انداز بیست ساله کشور، مبتنی بر آرمانهای زیر است:
۱-۱ : تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی – اسلامی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان مییابد)
۱-۲ : تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی
۱-۳ : تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
۱-۴ : تهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
۱-۵ : تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

۶ : تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخ ت های مناسب، همراه با تعدیل نابرابر ی ها و تأمین عادلانه کلیه حقوق شهروندی
۱-۷ : تهران؛ کلانشهری با عملکر د های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزی ت امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوبغربی

دانلود فایل
bigtheme