هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران
دانلود سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران

دانلود سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران

چشم انداز توسعه بلندمدت شهر تهران، که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای توسعه پایدار کلانشهر تهران و پایتخت کشور است، هماهنگ با چشم انداز بیست ساله کشور، مبتنی بر آرمانهای زیر است:
۱-۱ : تهران؛ شهری با اصالت و هویت ایرانی – اسلامی (شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه، سامان مییابد)
۱-۲ : تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی
۱-۳ : تهران؛ شهری سرسبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
۱-۴ : تهران؛ شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
۱-۵ : تهران؛ شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت

۶ : تهران؛ شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخ ت های مناسب، همراه با تعدیل نابرابر ی ها و تأمین عادلانه کلیه حقوق شهروندی
۱-۷ : تهران؛ کلانشهری با عملکر د های ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزی ت امور فرهنگی – پژوهشی و سیاسی در سطح کشور، و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوبغربی

دانلود فایل