هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود خلاصه کتاب از شار تا شهر
دانلود خلاصه کتاب از شار تا شهر

دانلود خلاصه کتاب از شار تا شهر

شناخت هر پدیده‌ای به درجه شناخت ما از فرآیند تاریخی آن پدیده بستگی دارد. به عبارتی روشن‌تر وجود شرایط عام را می‌توان شرط لازم برای تکوین این پدیده دانست. شرایط خاص اجازه شناخت و درک خود پدیده را آن چنان که هست فراهم می‌آورد. شرایطی که پدیده در آن تحول خاصی می‌پیماید و در بستر زمان شکل دیگری می‌یابد به همین دلیل است که شناخت فرآیند تاریخی پدیده اهمیتی خاص می‌یابد، فرآیندی که دو عنصر مکان و زمان به عنوان شرایط عام و دو عنصر اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی به عنوان شرایط خاص در آن جلوه می‌کنند.
شناخت تاریخی پدیده، سنگ زیربنای شناخت وضع موجود است و درک درست از شرایط موجود تخمین دگرگونی‌های بعدی پدیده را ممکن می‌سازد. هر گاه گذشته (سیر تحول تاریخ) پدیده در وضع موجود آن مستقر باشد «آینده» (دگرگونی‌ها و تحولات بعدی پدیده) در وضع موجود آن مستتر است. گذشته موجود را تبیین می‌کند و موجود آینده را تخمین می‌زند. به گونه‌ای که می‌توان پدیده غارت ـ دفاع را پدیده‌ای دانست که تاریخ شهر را تعیین کرده است.

دانلود فایل