هاست
خانه / دانلود طرحهای مطالعاتی / دانلود خلاصه مطالعات اسکان غیررسمی تبریز
دانلود خلاصه مطالعات اسکان غیررسمی تبریز

دانلود خلاصه مطالعات اسکان غیررسمی تبریز

اسکان بشر، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعۀ جوامع داشته است. در این فرایند، شهرها، به مثابه برترین سطح اسکان، کانون ایفای این نقش بوده‌اند. چشم‌انداز توسعۀ جهانی نشان می‌دهد که این نقش همچنان تداوم دارد و این مهم در گرو بر پاکردن و نگاهداشتن شهرهائی است مولد و پایدار، با محیطی قابلیت‌زا، مناسب زیست و فعالیت، و حفاظت‌کنندۀ محیط زیست. از پدیده‌های عمدۀ ناپایدارکنندۀ شهری-به ویژه در کشورهای در حال توسعه- گونه‌ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است که بنابر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از زمینه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌گیرد و بر محیطی فراتر از آن نیز تأثیر می‌گذارد، چاره‌جویی این مسأله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی ان، بلکه در سطح ملی نیاز دارد و به نظر می‌رسد که راه‌حل در نگاهی نو به برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های اسکان شهری است.

دانلود

۲ نظر

  1. چرا لینک دانلود خلاصه مطالعات اسکان غیررسمی تبریز تو سایت نیست؟

  2. کاربر گرامی لینک دانلود اصلاح شد