هاست
خانه / دانلود کتاب / دانلود اطلس ژئوتوریسم بیابانهای ایران

دانلود اطلس ژئوتوریسم بیابانهای ایران

وسعت بیابان‌های ایران ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار که در ۱۸ استان ایران پراکنده هستند. کانون‌های بحرانی و فرسایش بادی بیابان‌های ایران نزدیک به ۱۸۹ کانون است.

فعالیت‌های بیابان‌زدایی در ایران از سال ۱۳۴۵ آغاز شده و تا سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۲۶ میلیون و یک‌صد هزار هکتار از جنگل‌های دست‌کاشت از گونه‌های مقاوم و متناسب با مناطق خشک در ایران ایجاد شده‌است.کویر لوت و دشت کویر از بیابان‌های اصلی و بزرگ ایران‌اند.

دانلود