هاست
خانه / دانلود مقالات / تحلیلی بر توزیع فضایی – مکانی کاربری فضای سبز و مکان یابی بهینه آن
تحلیلی بر توزیع فضایی – مکانی کاربری فضای سبز و مکان یابی بهینه آن

تحلیلی بر توزیع فضایی – مکانی کاربری فضای سبز و مکان یابی بهینه آن

امروزه با افزایش جمعیت شهری و گسترش و توسعه شهرها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز بیشتر نیز افزایش می یابد. در عین حال گسترش شهرنشینی و زندگی صنعتی باعث ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی گوناگون گردیده که مهمترین آنها آلودگی هوا و صدا می باشد که برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی ایجاد شده، توسعه فضاهای سبز شهری یکی از بهترین و مهمترین عوامل موثر می باشد. در این مقاله فضای سبز منطقه یک شهری زاهدان با این نگاه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، با توجه به جمعیت ۲۵۳۲۵۲ نفری منطقه یک شهر زاهدان و فضای سبز موجود آن که ۲۲۱۵۱۷ مترمربع در سال ۱۳۸۸ می باشد؛ در مجموع سرانه فضای سبز آن حدود ۰٫۹ مترمربع می باشد؛ که با استانداردهای فضای سبز شهری که حدود ۱۵ متر سرانه را در سطح مطلوب قلمداد می نماید و در شرایط زاهدان حداقل ۸ مترمربع سرانه با توجه به شرایط محیطی آن ضروری است، که وضع موجود با سرانه های استاندارد فاصله زیادی دارد؛ در عین حال توزیع فضایی همین مقدار نیز در سطح منطقه نامتعادل و نامتناسب می باشد. چنانکه مجموع فضای سبز این منطقه تنها در ۱۴ پارک، ۴ میدان و ۹ بلوار موجود در مرکز این منطقه قرار گرفته و سایر فضاهای شهری منطقه یک به خصوص در شمال و جنوب آن از داشتن هر گونه فضای سبز محروم می باشند. رهیافت های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که علاوه بر کمبودها و نیازهای موجود، با توجه به پیش بینی انجام شده، این منطقه شهری حدود ۳۷۸۳۷۶ نفر جمعیت در ده سال آتی خواهد داشت، که با توجه به شرایط محیطی منطقه و با حداقل ۸ مترمربع سرانه شهری در آن افق به ۳۰۲۷۰۰۸ مترمربع فضای سبز در این منطقه نیاز خواهد بود. به عبارتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به وضع موجود عملا به حدود ۲۸۰۵۴۹۱ مترمربع فضای سبز جدید در این منطقه نیاز خواهد بود، که با جانمایی و توزیع بهینه آن می توان حداقل سرانه استاندارد فضای سبز شهری را تامین نمود

دانلود مقاله